Lekkage

Mijn systeem vertoont lekkage
Een systeem kan op verschillende plaatsen lekken. Hieronder omschrijven wij de meest voorkomende lekkages:

1. U heeft zojuist bijgevuld
Als u het vat bijvult dan kan deze overstromen als het vat te snel gevuld wordt, de overloopdop niet is verwijderd of te lang gevuld is.
– Als dit het geval is, wacht dan tot de overloop geheel is leeg gestroomd via de overloopnippel.
– Controleer daarna opnieuw op lekkages

Voor een volledige instructie voor het bijvullen ga naar onderhoud


2. De aansluiting boven op het vat lekt
Deze lekkage komt relatief het meest voor. De blauwe en rode slangen zijn helaas gevoelig voor het uitspoelen van de weekmakers door warm water. Dat betekent dat na verloop van tijd deze slangen bijna allemaal gaan lekken. De lekkage komt het meest voor rondom de constructie van de magneetklep bovenop het vat.  Het meest verstandig is om dan om slangetjes te vervangen voor teflon samen met de push-in koppelingen die in de loop der tijd gaan corroderen.

De teflon slangen en push-in koppelingen zijn te bestellen in onze webwinkel.

Het is zeker te overwegen om het geheel te vervangen inclusief magneetklep en regelventiel, omdat de magneetklep een storingsgevoelig onderdeel is. Dit is niet noodzakelijk, het is een advies gebaseerd pp ervaringen.


3. De slangen lekken (vaak op het dak)
De rode en blauwe slangen worden niet alleen hard worden van de het uitspoelen van de weekmakers, maar zijn ook slecht bestand tegen UV licht. Als de isolatie van de slangen in de loop der tijd in diverse vogelnestjes beland is, dan kunnen de slangen zodanig verharden dat ze open barsten.  Wij hebben in onze webwinkel een alternatieve slang beschikbaar van teflon, die bestand is tegen hoge temperaturen en UV licht.

Als u werkzaamheden op uw dak uitvoert, dan adviseren wij beslist om de slangen preventief te vervangen voor een jarenlange ongestoorde werking.


4. Het systeem lekt uit het vat
Deze lekkage komt erg weinig voor, als een systeem eenmaal draait dan is de kans op lekkage van het systeem minimaal. 

Als er een plasje water onder het systeem ligt controleer dan eerst of dit niet te maken heeft met:

  • Lekkende aansluitingen boven op het vat
  • Lekkende slangen boven op het vat
  • Overstroming van het vat door verkeerd vullen

Als deze lekkage oorzaken kunnen worden uitgesloten dan moet het vat worden gecontroleerd.

a. Lekkage van de warmtewisselaar
Een niet vaak voorkomende lekkage, maar eenvoudig te controleren:

  • Haal de voeding van het systeem
  • Wachten tot eventueel circulerend water is teruggestroomd.
  • Neem een emmer, vaas of pan, en draai de dop van de overstroomopening, draai indien gewenst de overloopnippel op de uitstroom opening.
  • Als er geen water uit loopt is dit niet het probleem. ga door naar b.
  • Als er wel water uit de overloop komt, laat dan de dop open totdat deze niet meer overstroomt.
  • Maak een stuk tuinslang aan de overloopnippel, hang deze in een emmer en kijk na één of meer dagen of er nog meer water uitstroomt.

Als dat het geval is, dan moet het systeem worden losgekoppeld van de waterleiding, raadpleeg hiervoor uw installateur.
De warmtewisselaar is dan lek en moet worden vervangen (komt zeer zelden voor). Raadpleeg hiervoor een specialist.

b. Lekkage van binnenuit
Ook deze lekkage komt niet heel vaak voor, maar als zeker is dat de lekkage geen andere oorzaak heeft, dan zal het vat moeten worden opengemaakt. Zie hiervoor de omschrijving voor het vervangen van de pomp. U dient dan de slangen, aansluitingen op het vat, de pomp en de aansluitingen op de pomp te controleren. Handel bij lekkage naar de situatie.

Voor advies over een oplossing kunt u foto’s sturen naar info@solesta.nl wij doen ons best om uw probleem te analyseren.