Start niet op

Uw systeem start niet op nadat u de eerste stappen van de opstartprocedure hebt doorlopen

  1. Water bijgevuld
  2. De testplug geplaatst
  3. De 12V of 24V voeding aangesloten

Luister of de pomp van het systeem loopt, deze is geplaatst aan de rechter voorzijde achter de witte voorplaat. 

Als duidelijk is dat de pomp niet loopt dan zijn er de volgende mogelijkheden, in volgorde van waarschijnlijkheid.
a. 60% kans:    dat de voeding van de pomp niet meer goed is.
b. 40% kans: dat de pomp kapot is.
c. 0,1% kans: dat een temperatuursensor in het vak kapot is.


a. Voeding
– Controleer eerst of het stopcontact waarin de voeding van het systeem is gestoken ook inderdaad werkt met een ander elektrisch apparaat (stofzuiger…). Als deze werkt dan kan worden gekeken naar de voeding van het systeem. Als deze niet werkt, los dan eerst dit probleem op.

Helaas komt het regelmatig voor dat de voeding van het systeem niet meer werkt. Controleer welke voeding het systeem gebruikt. Wij kennen de 12V voeding en de 24V voeding. Beide zijn in het verleden geleverd. U kunt op het stekkerdeel van de voeding zien om welk voltage het gaat, bovendien staat het voltage aan de bovenkant van het vat op het zwarte deel van de magneetklep.-Probeer een andere voeding aan te sluiten als u die in huis heeft of kunt lenen, lukt dat niet dan kunt u in de webwinkel een nieuwe voeding bestellen.

  • Controleer met een multimeter het voltage dat uw bestaande voeding produceert OF
  • Probeer een andere voeding aan te sluiten als u die in huis heeft of kunt lenen,
  • Lukt dat niet dan kunt u in de webwinkel een nieuwe voeding bestellen.
    let goed op het gebruikte voltage in uw systeem 12volt of 24 volt!

b. Pomp
Als de voeding goed blijkt te zijn dan is de eerstvolgende waaraan wij moeten denken de pomp. U kunt op de website een vervangende pomp bestellen, u kunt kiezen uit twee modellen de 12Volt (vierkante) pomp en de 24Volt (ronde) pomp.

LET OP: u kunt de in de website verkrijgbare ’16-meterpomp’ ALLEEN gebruiken om een kapotte pomp in de speciale bijgeleverde rvs unit gebruiken, deze past NIET in het vat!

Voor het vervangen van de pomp is een speciale beschrijving beschikbaar – volgt

Test de pomp niet droog!!! De 12V pomp zal niet werken als er geen water door de pomp loopt, de 24V pomp kan verbranden als deze zonder water draait. 

Ook als de magneetklep geblokkeerd is, of een van de slangen is verstopt, dan zal altijd de pomp gaan draaien (weliswaar zonder water te verplaatsen), maar de pomp zal hoorbaar aanslaan.


c. Temperatuursensor(en)
Als het systeem na het vervangen van de voeding en de pomp het systeem nog niet opstart dan is de enige bij ons bekende optie nog om de kabelboom van de installatie te vervangen, hierin zijn twee nieuwe sensoren geplaatst.

Voor het vervangen van de kabelboom is een speciale beschrijving beschikbaar – volgt