Wat gebeurt er met mijn gegevens ?

Uw Wifi-gegevens

Bij het koppelen van het systeem verbindt u onze Smartline met uw eigen Wifi. U geeft daarvoor uw SSID (de naam van uw Wifi netwerk) en uw wachtwoord op. Zijn uw gegevens wel veilig?

Ja. het SSID en uw wachtwoord worden versleuteld opgeslagen in het geheugen van uw Smartline, deze informatie wordt niet gedeeld met de Solesta server. Solesta kan deze gegevens dus niet bereiken! – Wij kunnen u dus ook niet helpen met het opnieuw verbinden van uw systeem als u een nieuwe router heeft ge├»nstalleerd. Hiervoor hebben wij wel een instructie beschikbaar.


Hoe geeft de Smartline informatie door ?

Zodra u uw Smartline hebt verbonden met het internet, dan zal deze contact zoeken met de vooraf ingestelde en beveiligde Solesta server. Dit is eenzijdige communicatie. Uw Smartline zendt alleen informatie naar onze server. Om misbruik te voorkomen accepteert uw Smartline geen contactverzoeken van welke bron dan ook, zelfs niet van de beveiligde Solesta server.

De informatie de u op uw app ziet, is de informatie die wij op onze server van uw Smartline hebben ontvangen. De Solesta Monitor is een mobiele website die informatie ophaalt uit de beveiligde server.


Welke informatie geeft de Smartline door ?

De informatie die de beveiligde server ontvangt van uw Smartline betreft de temperaturen die via de drie sensoren (geel/rood/blauw) worden gemeten in respectievelijk de collector, boven in het buffervat en onder in het vat. Als vierde wordt de snelheid van de pomp doorgegeven, gekoppeld aan het SOL_ID van uw systeem.

Solesta en uw Installateur kunnen dus het temperatuurverloop in uw systeem controleren en zien of het systeem naar behoren werkt. Door de informatie op te slaan kan worden terug gekeken naar de prestaties van het systeem op een bepaald moment of weertype.


Wat doet Solesta met deze informatie ?

De informatie van uw systeem wordt gemonitord in de eerste weken na installatie, zodat kan worden vastgesteld dat uw systeem naar behoren werkt. Geanonimiseerde wordt gebruikt om te bezien of de regeling kan worden verbeterd, zodat op termijn een software-update kan worden aangeboden.


Privacy

Samengevat zal Solesta de gegevens die wij hebben ontvangen via uw klant-inlog en de data uit uw systeem niet gebruiken voor andere doeleinden dat het informeren van de individuele gebruiker van een Smartline Systeem met betrekking tot het eigen gebruik, voor meldingen met betrekking tot het functioneren. De data wordt alleen gebruikt voor het verbeteren van onze producten of ontwikkelen van nieuwe producten.

Voor een volledig inzicht kunt u onze Privacy verklaring inzien.

Het staat iedere gebruiker vrij om de klantgegevens uit ons systeem te verwijderen en/of de wifi connectie van de Smartline te verbreken. Het systeem is ontworpen om volledig autonoom te functioneren. U kan dan uiteraard geen online ondersteuning meer ontvangen.


terug naar Informatie