Wat wordt bedoeld met een standaard douchebeurt ?

In de App laten wij zien hoeveel energie er in het buffervat aanwezig is, dat doen wij op 3 manieren:

  1. Uitgedrukt in het aantal beschikbare standaard douchebeurten
  2. Uitgedrukt in Megajoules – MJ
  3. Uitgedrukt in Kilowaturen – kWh

1. Standaard douchebeurt
Een standaard douchebeurt staat voor een douchebeurt van 5 minuten, met water van 37 graden Celcius met een snelheid van 8 liter water per minuut voor een standaard douchekop.
Een waterbesparende douchekop verbruikt 5 liter per minuut, een regendouche 10/12 liter per minuut.

2. Megajoules – MJ
Wij geven de energie op dat aanwezig is het buffervat, in Megajoules
Er is 0,4186 MJ nodig om 1 liter water met 1 graad te verwarmen.

3. Kilowatturen – kWh
Ook geven wij de energie op in kWh, dat is een meer gangbare energienorm, deze wordt gebruikt voor elektriciteit.
Er is 0,116 kWh nodig om 1 liter water met 1 graad te verwarmen.

Leidingwater is ca. 12 graden Celcius, dus moet het douchewater 38-12 = 26 graden worden verwarmd – in het buffervat zit 100 liter water.

In onderstaande tabel wordt de relatie tussen de temperatuur van het water in het buffervat, de aanwezige energie en het aantal standaard douchebeurten aangegeven.

Tabel energie in vat

In de tabel staan onder de 37 graden (douche-temperatuur) nog steeds douchebeurten benoemd, omdat er nog steeds energie in het vat zit om het water op te warmen. Bijvoorbeeld bij 30 graden in het vat hoeft de na-verwarming (CV-ketel) nog steeds maar 8 graden bij te verwarmen. Pas als de temperatuur in het vat gelijk is de temperatuur van leidingwater, zit er geen bruikbare energie meer in het vat.


terug naar Informatie