Investering Subsidie Duurzame Energie (ISDE)

Deze subsidie wordt vastgesteld en uitgekeerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
De indicatieve subsidiebedragen zijn aangegeven in de apparatenlijst Zonneboilers op de website van het RVO, de
definitieve toekenning wordt berekend op het moment van de aanvraag en is gebaseerd op de dan geldende
gasprijs.

Voor Solesta gelden de volgende bedragen (sinds 1 januari 2022)
KA18437 Solesta Smartline Zonneboiler 20 € 914,00
KA18438 Solesta Smartline Zonneboiler 25 € 1.115,00
KA18439 Solesta Smartline Zonneboiler 30 € 1.291,00

Voorwaarden
Dit zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie:

✓ U bent eigenaar van de koopwoning en het is uw hoofdverblijf (of wordt uw hoofdverblijf direct na renovatie).
✓ De zonneboiler is een nieuw product en bestaat uit collectoren en een boilervat.
✓ De zonneboiler is geïnstalleerd in een woning waarvoor omgevingsvergunning is aangevraagd voor 1/7/2018 .
✓ De zonneboiler is geïnstalleerd voordat u een aanvraag gaat doen.
✓ U heeft de zonneboiler na 1 januari 2022 laten installeren.
✓ De installatie is gedaan door een bouwinstallatiebedrijf. De installatie mag u niet zelf doen.
✓ U bent in het bezit van een factuur en betaalbewijs van de aanschaf en installatie van uw zonneboiler.
✓ U kunt tot maximaal 12 maanden na installatie van uw zonneboiler nog subsidie aanvragen.
✓ U heeft geen recht op subsidie als u al eerder een andere subsidie voor de betreffende zonneboiler heeft
ontvangen.

Wat stuurt u mee
Voeg bij uw aanvraag een bewijs van aanschaf en een betaalbewijs toe, ook als u contant betaald heeft. Vraag een
goed gespecificeerde (kassa) bon. Een factuur is geen betaalbewijs, behalve als hierop ‘Voldaan’ of ‘Betaald’ staat.
U kunt het bewijs van aanschaf en het betaalbewijs bijvoorbeeld meesturen als digitale foto, scan of schermprint
(printscreen).

Zorg dat in ieder geval de volgende informatie duidelijk zichtbaar is:
✓ een omschrijving van het product, onder andere het typenummer
✓ de naam van het merk of de fabrikant
✓ de datum van aanschaf
✓ het bedrag en de datum van betaling
✓ de meldcode van het apparaat dat u heeft gekocht. Deze staat vermeld op uw factuur.

Een bijlage is maximaal 10 Mb en mag 1 van deze soorten zijn: .jpg, .png, .doc, .pdf en .odt.
Zie hiervoor ook de het Stappenplan op de website van het RVO.


Aanvragen
Direct aanvragen doet u via de site van RVO – Log in met uw DigiD.
✓ U krijgt direct na uw aanvraag een ontvangstbevestiging via e-mail.
✓ Als RVO uw aanvraag goedkeurt, krijgt u een beslissing via de e-mail. Hierin staat welk bedrag u krijgt. Daarna
krijgt u de betaling op uw bankrekening.
✓ De beslissing krijgt u binnen 8 weken na uw aanvraag. U kunt geen voorschot krijgen. De betaling volgt
maximaal een week na de beslissing.

Deze instructie downloaden


terug naar Instructies