Assistent

Voordat u verder leest, wijzen wij u erop dat Solesta 2.0 BV nooit producent is geweest van het Solesta Silverline systeem. Na het faillisement in 2020, van Solesta BV te Nijmegen, is geen enkele informatie overgedragen over eerder geproduceerde of verkochte systemen. De kennis die wij hebben opgedaan over de oudere systemen komt alleen van bestaande installatie en van gebruikers van deze systemen. De informatie op deze Silverline pagina’s is gepubliceerd vanuit service overwegingen, u kunt hieraan evenwel geen rechten ontlenen.

Gebruik onderstaande links om assistentie te krijgen bij het betreffende onderwerp

ONDERHOUD

STORINGEN
mijn systeem:

VRAGEN

VERVANGENDE ONDERDELEN


Deze Assistent op uw mobiel ? – scan de QR code!