Niet warm

Mijn systeem lijkt te werken maar wordt niet warm
– U heeft de opstartprocedure volledig doorlopen en succesvol afgesloten
– U heeft de controle uitgevoerd zoals beschreven onder deze controle
– Er is voldoende zon om te mogen aannemen dat het systeem moet opwarmen.

Als een systeem technisch in orde lijkt te zijn dan kan dat een aantal oorzaken hebben:

Het inregelventiel is verstopt
Het is eenvoudig om te controleren of het regelventiel verstopt is, door:
– Het inregelventiel los te draaien.
Draai de schroef op het ventiel zover naar links (=open) tot het niet verder kan (niet forceren)
Het is mogelijk dat met een tang de contramoer moet worden losgemaakt.

Start het systeem op en luister of er, binnen een paar minuten, water in het vat terugstroomt (rode leiding). Als dat zo is, dan wordt er water rondgepompt als er voldoende zon staat, dan zal de rode leiding warmer aanvoelen als de blauwe leiding.

Als er warmteuitwisseling plaats heeft, stel het inregelventiel opnieuw af als volgt:
– Draai met de hand de stelschroef naar rechts (dicht) totdat deze stuikt (niet forceren)
– Draai de stelschroef 5 halve slagen naar links (open) en vergrendel de contramoer

Probeer opnieuw of het water wordt rondgepompt – is dat niet het geval, probeer dan de stelschroef verder open te draaien. Als dat resultaat heeft, bestel dan een nieuw inregelventiel, en stel deze af zoals hiervoor omschreven.

Er is een andere obstructie of verstopping
Als het duidelijk is dat er geen water wordt rondgepompt, dan kan dit meerdere oorzaken hebben die allemaal minder eenvoudig te achterhalen zijn:
– De pomp maakt geluid, maar werkt niet meer voldoende om het water rond te pompen
– Binnen in het vat is een andere verstopping van leidingen of pomp (komt erg weinig voor)
– De collector werkt niet meer (tot heden nog niet voorgekomen)

Als dit het geval is dan adviseren wij om de hulp van een specialist in te roepen.