Opstarten

Opstarten van een systeem na stilstand
Bij het opstarten behoort een tevens een controle op de werking van het systeem.

Als u het systeem al heeft bijgevuld, start dan bij stap 3


Solesta onderdelen die worden gebruikt bij de omschreven activiteitein – verkrijgbaar in onze webwinkel


1. Vul het water in uw systeem bij
Het systeem moet vol met water zitten om te kunnen functioneren, het water in het vat moet jaarlijks worden bijgevuld.
Zie voor de instructie dit filmpje op YouTube

Tijdens deze procedure is de voedingskabel (12 of 24 volt) aan de achterzijde van het vat NIET aangesloten!

LET OP: als u niet bijvult met de speciale vulslang dan kan het vat overlopen omdat de capaciteit van de overloopnippel beperkt is. KANS OP LEKKAGE


2. Controleer of het vat niet lekt
Kijk goed om en rond het vat of er geen water uit lekt.

Als uw systeem lekkage heeft klik hier


3. Plaats de testplug
Met de testplug kunt u het systeem testen zonder dat de zon schijnt of zonder dat de collector warm is.  Als u geen testplug heeft kunt u deze in onze webwinkel bestellen.
– Maak de sensorkabel die van het dak komt (collector) los aan de achterzijde van het vat.
– Steek de testplug op de plaats van de sensorkabel (onderkant of bovenkant van het vat maakt geen verschil).


4. Sluit de voeding (12V of 24V) aan.
– Plaats de plug van de voeding terug aan de achterzijde van het systeem

Als het systeem naar behoren werkt dan zal de pomp aanslaan.
– Laat het systeem gedurende enkele minuten lopen
– Trek daarna de testplug uit het systeem, de pomp zal dan stoppen met draaien en het water zal naar het vat terugstromen.
– Wacht minimaal 2 minuten voordat u de testplug opnieuw plaatst.
– Herhaal deze cyclus drie maal, zodat u zeker weet dat het systeem iedere keer weer opstart.

Als het systeem niet opstart klik hier


5. Controleer het systeem op lekkages
Schakel het systeem aan en laat het draaien, kijk en voel of het systeem droog blijft, vergeet niet te kijken of het systeem op het dak ook droog blijft.  Kritische punten zijn:
– De aansluitingen van de slangen op het vat en op de magneetklep
– De doorvoer van de slangen naar het dak
– De aansluiting van de slangen op de collector (op het dak)

Als u twijfelt of uw systeem op het dak lekt, vul het systeem dan bij en vult u na een periode van een aantal weken zon het systeem opnieuw bij. Als het systeem niet lekt dan kan er maar heel weinig water worden bijgevuld, moet u veel water bijvullen (liters) dan moet het systeem grondig worden gecontroleerd, wellicht door een vakman.

Als uw systeem lekkage heeft klik hier


Als de Basisprocedure naar tevredenheid is afgerond, dan heeft het systeem aangetoond dat het technisch goed draait, het is nu tijd om het systeem te controleren op warmte-uitwisseling.

Door naar controle op warmte-uitwisseling